Posted in Lảm nhảm, Suy nghĩ của chủ nhà, Thơ?1?

Máy bay giấy…

Đây chỉ là một vài cảm xúc của tôi, dù biết nó rất dở, nhưng tôi vẫn muốn làm nên nó…

.

.

.

Chiếc máy bay giấy nhỏ

đưa tôi đi muôn nơi

khám phá nhiều điều mới

và kết bạn khắp nơi

 

Chiếc máy bay giấy nhỏ

cho tôi đến một nơi

mở ra chân trời mới

là truyện tranh thiên đường

 

Chiếc máy bay giấy nhỏ

tôi gắn bó bao lâu

nhưng bây giờ đã rớt

rơi rụng nơi đâu rồi

 

Chiếc máy bay giấy nhỏ

ôi tình yêu nơi tôi

bây giờ đâu còn nữa

chỉ là dư âm thôi

 

Chiếc máy bay giấy nhỏ

một phần tuổi thơ tôi

bây giờ đâu còn nữa

chỉ còn dư âm thôi

 

Chiếc máy bay giấy nhỏ

mải mãi là dư âm

vì giờ đâu còn nữa

nhưng luôn nằm trong tim…

.

a

VNS… 6th birthday… nhưng sẽ không bao giờ thấy được 7th birthday nữa…

Lấy manga và anime làm tâm, quay một vòng, chúng ta có cả thế giới

21:34.05/11/14.

YHY.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.