Posted in Lảm nhảm, Suy nghĩ của chủ nhà, Thơ?1?

Máy bay giấy…

Đây chỉ là một vài cảm xúc của tôi, dù biết nó rất dở, nhưng tôi vẫn muốn làm nên nó…

Đọc tiếp nè~

Advertisements