[Longfic] [Lol – MaFa – Maker] Genie In A Bottle

Genie In A Bottle

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

 

Mục lục

Chap 1.

Advertisements