Posted in Chuyển ver, EasyHoon, Faker, HoonChan a.k.a EasyHoon x Scout a.k.a Eascout, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Scout, SKT

Protected: [Chuyển ver] [Lol – Maker – MaFa] [Chap 1 – Part 1] Of Little Surprises and Brand New Chances

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements
Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 2] One Call Away

Tittle: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

Chọt vô để đọc tiếp nha~