Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Oneshot] [Lol – MaFa – Maker] blue-red roses

Tittle: blue-red roses

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker

Genre: Romance, Sad

Warn: Nothing

Ruby’s note: tôi có đôi lời tâm sự về fic này, được đăng ở bài viết kế tiếp. tôi không ép mọi người phải đọc những dòng đó của tôi, nhưng tôi hi vọng, nếu có đọc, mọi người hãy đọc sau khi xong fic này nhé :)) vậy nên tôi sẽ đặt pass cho post đó, pass là dòng chữ cuối cùng trước dòng ngày tháng tôi hoàn thành fic, 8 chữ, không hoa không dấu không cách. ❤
Đương nhiên, bài giải thích sẽ được đăng nhưng không phải ngay lúc này, vì tôi quyết định sẽ mở một game nho nhỏ tại https://www.facebook.com/makeronlyone/, và liên quan đến fic này, thế nên, sau khi game kết thúc tôi mới đăng bài ấy, thế nhé 😉

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Advertisements
Posted in Faker, Fanut, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, Peanut, SA, SKT, Smeanut, Smeb

[Oneshot] [Lol – MaFa – Maker & Fanut & Smeanut] moneyboy

Tittle: moneyboy

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker

Faker x Peanut a.k.a Fanut

Smeb x Peanut a.k.a Smeanut

Genre: =)) tui không biết nó thuộc thể loại đ*o gì nữa =))

Warn: Nothing

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Oneshot] [Lol – Maker- MaFa] [Spoil 2] odraigub leb

Tittle: odraigub leb 

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker   

Genre: Romance, SA.

Warn: Nothing

Ruby’s note: Ai giải nghĩa được tên fic, có nhiêu fic đang diếm chưa đăng, tôi gửi hết cho người đó đọc =)))

Summary: 

z

ㅇㄱ B L

ㄴ ㅁㅈㅁ ㄱㅈㅁ

ㅈㅇ ㅁㅋ ㅇㅍㄷ

ㄴㄹ ㅇㅎ ㄴ

ㄱㅁ ㅅㅇ ㄴㄹ ㄱㅊㄴ

Chọt vô để đọc tiếp nha~