Posted in GilIsaac, Oneshot, V-Pop

[Oneshot] Demon and Maiden

 

Title: Demon and Maiden

Author: Ruby Maker

Pairings: GI (chính), Tronie x Yuu, Will x Hanah, S.T x Panda, Jun x Jenny

Summary: Cái tên nó nói lên tất cả :”>

Đọc tiếp nè~

Advertisements
Posted in GilIsaac, Longfic, V-Pop

[Long fic] Chờ đợi/ Đợi chờ

Title: Chờ đợi/ Đợi chờ (Muốn nhớ sao thì nhớ)

Author: Ruby Alucard

Beta: Hông có

Translator: Tự sáng tác

Disclaimer: Chẳng có gì là của mình trừ cái cốt truyện

Pairing: Tất nhiên là GilIsaac nhà mình ròi, và còn một đống cặp phụ au chưa xác định

Genre: Rồ-măn chăng?

Rating: K or T nhể?

Warning: Không dành cho Anti-fan nhé

Summary: Nhớ… thương… và đợi chờ…

Note: 1. Đây là fic nhá, có dính dáng đến đời thật thì có nhưng đa phần là do tác giả chém.

2. Vì tới mùa thi nên chap sẽ hơm ra đều được đâu với lại au cũng có cơn lắm, lúc thì nhìu ý, lúc thì ý kéo nhau lon ton đi chơi hết >~< Nói chung là fic sẽ ra rất chi là có cơn.

Đọc tiếp nè~