Posted in Longfic, V-Pop, VinZoi

[Longfic] [Kelvin Khánh x Khởi My] Hoàng tử khi yêu cũng chả khác gì thằng khùng :))

Title: Hoàng tử khi yêu cũng chả khác gì thằng khùng :))
Short Title: The Prince’s Perfect Girl
Author: Rbys Alucard
Disclaimer: Không có gì thuộc về mình :)) VinZoi thuộc về nhau :))
Pairings: Kelvin Khánh x Khởi My (chính), Azchie x Ly và một số cp sẽ phát sinh trong khoảng thời gian câu chuyện xảy ra.

Đọc tiếp nè~