Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, Khảo sát, Lảm nhảm, League of Legends, MaRin, SKT

[Khảo Sát] [Lol – MaFa – Maker] Các bạn ship Maker từ khi nào? Vì sao?

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Advertisements