Posted in Faker, Fanut, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, Peanut, SA, SKT, Smeanut, Smeb

[Oneshot] [Lol – MaFa – Maker & Fanut & Smeanut] moneyboy

Title: moneyboy

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker

Faker x Peanut a.k.a Fanut

Smeb x Peanut a.k.a Smeanut

Genre: =)) tui không biết nó thuộc thể loại đ*o gì nữa =))

Warn: Nothing

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Advertisements