Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Oneshot] [Lol – MaFa – Maker] blue-red roses

Title: blue-red roses

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker

Genre: Romance, Sad

Warn: Nothing

Ruby’s note: tôi có đôi lời tâm sự về fic này, được đăng ở bài viết kế tiếp. tôi không ép mọi người phải đọc những dòng đó của tôi, nhưng tôi hi vọng, nếu có đọc, mọi người hãy đọc sau khi xong fic này nhé :)) vậy nên tôi sẽ đặt pass cho post đó, pass là dòng chữ cuối cùng trước dòng ngày tháng tôi hoàn thành fic, 8 chữ, không hoa không dấu không cách. ❤
Đương nhiên, bài giải thích sẽ được đăng nhưng không phải ngay lúc này, vì tôi quyết định sẽ mở một game nho nhỏ tại https://www.facebook.com/makeronlyone/, và liên quan đến fic này, thế nên, sau khi game kết thúc tôi mới đăng bài ấy, thế nhé 😉

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Advertisements
Posted in Cpt.Jack, Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Oneshot] [Lol – MaFa – Maker & Jacker] AIYL

Title: AIYL

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker, Jacker a.k.a Cpt Jack x Faker

Genre: Romance, Sad, SA, SE

Warn: Nothing

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Posted in Cpt.Jack, Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Oneshot] [Lol – MaFa – Maker & Jacker] Cái giá

Title: Cái giá 

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker, Jacker a.k.a Cpt Jack x Faker

Genre: Romance, Sad, SA, HE, SE =)))

Warn: Nothing

Chọt vô để đọc tiếp nha~