Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 2] One Call Away

Title: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Advertisements
Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 1] One Call Away

Title: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

Continue reading “[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 1] One Call Away”

Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 1] One Call Away

Title: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] One Call Away

Tittle: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

Chọt vô để đọc tiếp nha~

Posted in DraHar, Harry Potter, SA, Shortfic

*Teaser* [Shortfic] Tin nhắn

Title: Tin nhắn

Author: RSAM

Beta: Alicia (Vic)

Translator: Tự sáng tác

Disclaimer: Chẳng có gì là của mình trừ cái cốt truyện

Pairing: DraHar

Genre: Rồ-măn chăng?

Rating: K or T nhể?

Warning: Không dành cho Anti-fan nhé

Summary: Một tin nhắn làm nên tất cả, nhưng cũng chỉ một tin nhắn… lại kết thúc tất cả…

Note: Au đang nản, fic sẽ có cơn.

*TEASER*

// Pansy, cậu đang làm gì vậy?//

// Xin lỗi, hình như anh đã lộn số rồi.//

// Tôi xin lỗi.//

// Không có gì…//

– Chúng ta chia tay đi.-

– Tại sao?-

– Em không xứng đáng với anh. Chuyện của chúng ta vốn không thể, nay em còn…-