Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, SKT, Twoshot

[Twoshot] [Lol – MaFa – Maker] túy âm; túy

Title: túy âm;

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker

Genre: Romance, Lowercase, SA, SE?HE?OE?

Warn: Nothing
Chọt vô để đọc tiếp nha~

Advertisements