Posted in Longfic, V-Pop, VinZoi

[Longfic] [Kelvin Khánh x Khởi My] Hoàng tử khi yêu cũng chả khác gì thằng khùng :))

Title: Hoàng tử khi yêu cũng chả khác gì thằng khùng :))
Short Title: The Prince’s Perfect Girl
Author: Rbys Alucard
Disclaimer: Không có gì thuộc về mình :)) VinZoi thuộc về nhau :))
Pairings: Kelvin Khánh x Khởi My (chính), Azchie x Ly và một số cp sẽ phát sinh trong khoảng thời gian câu chuyện xảy ra.

Đọc tiếp nè~

Posted in GilIsaac, Longfic, V-Pop

[Long fic] Chờ đợi/ Đợi chờ

Title: Chờ đợi/ Đợi chờ (Muốn nhớ sao thì nhớ)

Author: Ruby Alucard

Beta: Hông có

Translator: Tự sáng tác

Disclaimer: Chẳng có gì là của mình trừ cái cốt truyện

Pairing: Tất nhiên là GilIsaac nhà mình ròi, và còn một đống cặp phụ au chưa xác định

Genre: Rồ-măn chăng?

Rating: K or T nhể?

Warning: Không dành cho Anti-fan nhé

Summary: Nhớ… thương… và đợi chờ…

Note: 1. Đây là fic nhá, có dính dáng đến đời thật thì có nhưng đa phần là do tác giả chém.

2. Vì tới mùa thi nên chap sẽ hơm ra đều được đâu với lại au cũng có cơn lắm, lúc thì nhìu ý, lúc thì ý kéo nhau lon ton đi chơi hết >~< Nói chung là fic sẽ ra rất chi là có cơn.

Đọc tiếp nè~